Όροι συμμετοχής στο Mεγάλο Διαγωνισμό του activekids.gr με Δώρο το νέο βιβλίο του Δημήτρη Γρηγοράκη "ΝΑΙ στη σωστή διατροφή ΟΧΙ στην ΠΑΙΔΙΚΗ παχυσαρκία"

Image Post
Όροι συμμετοχής στο Mεγάλο Διαγωνισμό του activekids.gr με Δώρο το νέο βιβλίο του Δημήτρη Γρηγοράκη "ΝΑΙ στη σωστή διατροφή ΟΧΙ στην ΠΑΙΔΙΚΗ παχυσαρκία"

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έπαθλο διαγωνισμού:
Πέντε (5) βιβλία "ΝΑΙ στη σωστή διατροφή ΟΧΙ στην ΠΑΙΔΙΚΗ παχυσαρκία"των εκδόσεων ΜΙΝΩΑΣ

Δωροθέτης: Activekids.gr
Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Τρόπος συμμετοχής
Οι χρήστες του παιδικού portal activekis. gr, για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουν "LIKE" στο προφίλ του activekids.gr στο facebook, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτούς των όρων εγγραφής.
Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν "LIKE & SHARE" στην φωτογραφία του Διαγωνισμού η οποία βρίσκεται στο προφίλ του logodiatrofis.gr στο facebook

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εκδόσεις Μίνωας και ΑΠΙΣΧΝΑΝΣΙΣ- Δ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ.
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διαγωνισμού.
 3. Επιτρέπεται μόνο μία (1) συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.
 4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του διαγωνισμού.
 5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο, ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.
 6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.
 7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του. Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.
 8. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν αποστείλει τα στοιχεία του μετά το πέρας 2 μηνών από την ανακοίνωση των νικητών δεν δικαιούται να παραλάβει το δώρο, το οποίο και διαχειρίζεται η Διοργανώτρια όπως αυτή επιθυμεί.
 9. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.
 10. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.
 11. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
 12. Εφόσον ο νικητής δεν παραλάβει το δώρο του από τη Γενική Ταχυδρομική λόγω δικής του ευθύνης ή αμέλειας, θα πρέπει να προσέλθει να το παραλάβει από τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας ή να ξαναγίνει αποστολή με δική του χρέωση.
 13. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.