Όροι διαγωνισμού του διαγωνισμου ACTIVEKIDS.GR, με δώρο 2 κιβώτια χυμούς ΗΒΗGo! σε 5 τυχερούς

Image Post
Όροι διαγωνισμού του διαγωνισμου ACTIVEKIDS.GR, με δώρο 2 κιβώτια χυμούς ΗΒΗGo! σε 5 τυχερούς

ΌΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Έπαθλο διαγωνισμού:
Δύο (2) κιβώτια χυμοί ΗΒΗGo! σε 5 τυχερούς.

Δωροθέτης: activekids.gr
Ημερομηνία και ώρα έναρξης: Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 19:00 μ.μ.
Ημερομηνία και ώρα λήξης: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10:00 π.μ.
Ημερομηνία και ώρα πραγματοποίησης κλήρωσης: Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 14:00 μ.μ.

 

Τρόπος συμμετοχής
Οι χρήστες του portal διατροφής activekids.gr, για να συμμετάσχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να πραγματοποιήσουν "LIKE" στο προφίλ του activekids.gr στο facebook, κατόπιν προηγούμενης αποδοχής από αυτούς των όρων εγγραφής.
Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιήσουν "LIKE & SHARE" στην φωτογραφία του Διαγωνισμού η οποία βρίσκεται στο προφίλ του activekids.gr στο facebook.

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 1. Στο διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όσοι είναι άνω των 18 ετών. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις Εταιρίες «ΗΒΗ» και ΑΠΙΣΧΝΑΝΙΣ- Δ. ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ
 2. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται αποκλειστικά με τον τρόπο που αναγράφεται ανωτέρω και κατά τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του διαγωνισμού.
 3. Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά φυσικό πρόσωπο.
 4. Από την κλήρωση (που θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας), στην οποία μπορεί να παρευρεθεί οποιοσδήποτε επιθυμεί, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του διαγωνισμού.
 5. Το έπαθλο είναι αυστηρώς προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με άλλο ούτε εξαργυρώνεται με χρήματα. Νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις επί της αξίας του επάθλου βαρύνουν το νικητή.
 6. Σε περίπτωση που ο νικητής διαμένει εκτός Ελλάδος, θα πρέπει να υποδείξει πρόσωπο εντός Ελλάδος, στον οποίο θα παραδοθεί το δώρο του.
 7. Το δώρο θα παραληφθεί από το νικητή το αργότερο εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του ονόματός του. Σε περίπτωση αποστολής τα έξοδα βαρύνουν τη Διοργανώτρια και ο κίνδυνος βαρύνει το νικητή.
 8. Οι συμμετέχοντες συναινούν όπως τα προσωπικά τους δεδομένα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και τα αρμόδια πρόσωπα είτε δια αυτοματοποιημένων μέσων είτε δια μη αυτοματοποιημένων μέσων. Η Διοργανώτρια δύναται να εισάγει τα δεδομένα αυτά σε αρχείο δεδομένων με σκοπό τη μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κάθε ενδιαφερόμενος απευθυνόμενος εγγράφως προς τη Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, μεταβολής ή και αντίρρησης στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, βάσει του άρθρου 11-13 του νόμου 2472/97.
 9. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, καθώς και να ακυρώσει αυτόν μόνο για σπουδαίο λόγο.
 10. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και αποδεικνύει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων του παρόντος.
 11. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με το Διαγωνισμό θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών, που θα εφαρμόσουν το ελληνικό δίκαιο.