Χαμηλές περιβαλλοντικές "πτήσεις" για την Ελλάδα

Image Post
Χαμηλές περιβαλλοντικές "πτήσεις" για την Ελλάδα

listenvironmentalperformance600x400Σε ελεύθερη πτώση φαίνεται πως βρίσκεται η Ελλάδα όσον αφορά στην περιβαλλοντική της επίδοση. Σύμφωνα μ ε την ειδική μονάδα ερευνητών των αμερικανικών Πανεπιστημίων Yale και Columbia, η χώρα μας κατέκτησε την 71η θέση στον Κατάλογο Περιβαλλοντικής Επίδοσης για το 2010.

Για την σύνταξη του καταλόγου οι επιστήμονες έλαβαν υπ’ όψιν τους τις επιδόσεις κάθε χώρας στους τομείς της γεωργίας, της αλιείας και της δασοπονίας, ενώ λαμβάνονται υπόψη μεταξύ άλλων τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και εκπομπών, καθώς και η ποιότητα των υδάτων. Στη συνέχεια βαθμολογούν τις επιδόσεις συνολικά 163ων κρατών βάσει 25 δεικτών αναφορικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και υγεία.

Οι παραπάνω δείκτες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τις κυβερνήσεις, αφού διευκολύνουν στον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των περιβαλλοντικών πολιτικών που υιοθετούνται.

Επιπλέον, ο Κατάλογος Περιβαλλοντικής Επίδοσης παρέχει μια γενική εικόνα αναφορικά με τις συλλογικές προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων, όπως η κλιματική αλλαγή και η ατμοσφαιρική ρύπανση.

Σε ό,τι αφορά στην κατάταξη, τις πρώτες θέσεις κατέλαβαν η Ισλανδία, η Ελβετία, η Κόστα Ρίκα και η Σουηδία, ενώ η Ελλάδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει την Κούβα, την Κολομβία, τη Χιλή, την Αλβανία και τον Παναμά.

Σημειώνεται ότι στον Κατάλογο Περιβαλλοντικής Επίδοσης του 2008, η Ελλάδα είχε καταλάβει τη θέση 44, γεγονός που σημαίνει ότι τα τελευταία δυο χρόνια οι προσπάθειες για περιβαλλοντική προστασία και βιώσιμη ανάπτυξη δεν έφεραν τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Ο περιβαλλοντική αξιολόγηση των κρατών από τους ερευνητές των δυο πανεπιστημίων ξεκίνησε το 2006 και δημοσιεύεται ανά διετία.

Επιμέλεια: Μαίρη Μαργέλη

Σχετικά Άρθρα: