Στην Κύπρο οι κρητικοί γύπες

Image Post
Στην Κύπρο οι κρητικοί γύπες

vulture600x400Κατέφθασαν στην Κύπρο οι πρώτοι γύπες από το Ηράκλειο της Κρήτης. Οι γύπες ταξιδεύουν αεροπορικώς στην Κύπρο για την ενίσχυση του κυπριακού πληθυσμού του είδους, στο πλαίσιο του έργου «ΓΥΠΑΣ».

Το έργο «ΓΥΠΑΣ» αποσκοπεί στην ενίσχυση του πληθυσμού του γύπα στην Κύπρο με πουλιά από την Κρήτη, ούτως ώστε ο πληθυσμός του να ανακάμψει, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που να απειλείται άμεσα με εξαφάνιση.

Πέραν από την εισαγωγή πουλιών από την Κρήτη, το έργο «ΓΥΠΑΣ» στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ούτως ώστε να βοηθήσει στην προστασία του μεγαλύτερου πτηνού του νησιού, ενώ παράλληλα προγραμματίζονται διάφορα έργα υποδομής που θα βοηθήσουν στην προστασία του γύπα, όπως η δημιουργία κλωβών για τον εγκλιματισμό των πουλιών και ταϊστρών για την τροφοδοσία τους.

Η προστασία του πτηνού αυτού είναι σημαντική για το περιβάλλον, καθώς ο γύπας επιτελεί τον ρόλο του καθαριστή της υπαίθρου από τα διάφορα νεκρά ζώα, απαλλάσσοντας από τους κτηνοτρόφους το κόστος αποτέφρωσης των ζώων, ενώ πέραν του άμεσου οικονομικού οφέλους, η διατήρηση του γύπα επιφέρει και διάφορα έμμεσα οφέλη, όπως η προώθηση του αγροτουρισμού, η πτηνοπαρατήρηση και η εκπαίδευση.

Το έργο «ΓΥΠΑΣ» συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013.

Πηγή: econews.gr
Επιμέλεια: Μαίρη Μαργέλη

Σχετικά Άρθρα: