Δικαίωμα στην καριέρα

Image Post
Δικαίωμα στην καριέρα

careerright600x400Αν εργάζεστε στη διάρκεια της εγκυμοσύνης, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και τις υποχρεώσεις του εργοδότη σας.

Το πρώτο πράγμα που εύχεται μια γυναίκα όταν περιμένει παιδί είναι να είναι υγιές. Το δεύτερο, να είναι ασφαλές. Και για να το εξασφαλίσετε, θα πρέπει να νιώθετε ασφαλής συναισθηματικά αλλά και επαγγελματικά. Γι’ αυτό, φροντίστε να προστατεύσετε το εργασιακό σας περιβάλλον, ώστε να μη νιώσετε ούτε στιγμή ότι απειλείστε από εξωτερικούς παράγοντες. Πώς; Μαθαίνοντας τα δικαιώματά σας!

Μπορώ να ξεκινήσω δουλειά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης;

Εννοείται πως ναι! Ο μελλοντικός εργοδότης δεν μπορεί να αρνηθεί την πρόσληψη. Μπορεί ωστόσο να απαιτήσει να υποβληθείτε σε ιατρικές εξετάσεις για την έκδοση κάποιων πιστοποιητικών που ίσως χρειάζονται στη συγκεκριμένη δουλειά. Αν αυτές δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τη δική σας ή του εμβρύου, θα πρέπει να τις κάνετε. Διαφορετικά, θα προσληφθείτε χωρίς την ιατρική βεβαίωση και θα προσκομίσετε τα πιστοποιητικά μετά τη λήξη της λοχείας.

Μπορεί να με απολύσει;

Η απόλυση μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης απαγορεύεται ρητά. Αυτό ισχύει και για ένα χρόνο μετά τον τοκετό –ή και περισσότερο αν υπάρχουν λόγοι ασθένειας που οφείλεται στην εγκυμοσύνη ή στον τοκετό. Η απόλυση τη συγκεκριμένη περίοδο επιτρέπεται μόνο για σοβαρούς λόγους, άσχετους με την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα. Ο εργοδότης υποχρεούται να την αιτιολογήσει στο έγγραφο καταγγελίας της σύμβασης, το οποίο πρέπει να υποβάλει και στην Επιθεώρηση Εργασίας. Σε αντίθετη περίπτωση, η απόλυση είναι άκυρη.

Γίνεται να με υποβιβάσουν;

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, αλλά και όταν απουσιάζετε με άδεια μητρότητας απαγορεύεται να μεταβληθούν δυσμενώς οι όροι εργασίας. Όταν τελειώσει η άδεια, δικαιούστε να επιστρέψετε στη θέση όπου εργαζόσασταν ή σε άλλη ισοδύναμη με τους ίδιους επαγγελματικούς όρους. Επίσης, δικαιούστε να επωφεληθείτε από οποιαδήποτε βελτίωση των συνθηκών εργασίας έγινε όσο καιρό απουσιάζατε.

Μπορώ να ζητήσω αλλαγή ωραρίου;

Οι έγκυες και οι γυναίκες που έχουν μόλις γεννήσει ή θηλάζουν και δουλεύουν νύχτα μετακινούνται σε αντίστοιχη θέση ημέρας. Για να γίνει αυτό, πρέπει να υποβάλετε ιατρικό πιστοποιητικό που να βεβαιώνει ότι είναι απαραίτητο αυτό το μέτρο για την ασφάλεια και την υγεία σας. Αν μια τέτοια μετακίνηση είναι τεχνικά ή αντικειμενικά αδύνατη, απαλλάσσεστε από την εργασία. Αυτές οι αλλαγές δεν συνεπάγονται απώλεια των αποδοχών ή άλλων δικαιωμάτων.

Τι γίνεται με τις εξετάσεις;

Αν χρειάζεται να πάτε για εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου που μπορούν να γίνουν μόνο κατά τις ώρες εργασίας, τότε έχετε δικαίωμα να πάρετε άδεια χωρίς να σας γίνει καμιά περικοπή μισθού. Επίσης, αν έχετε ανάγκη ειδικής κατ’ οίκον θεραπείας που θα διαρκέσει περισσότερο από την αναρρωτική άδεια με αποδοχές, τότε έχετε το δικαίωμα να πάρετε κανονική άδεια κυοφορίας με πλήρεις αποδοχές. Να έχετε υπόψη σας ότι η άδεια αυτή δεν συμψηφίζεται με την ετήσια άδειά σας.

Πώς μπορώ να προστατευτώ από τους κινδύνους;

Ο εργοδότης οφείλει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία σας στο χώρο της δουλειάς με γνώμονα τους διαφορετικούς κινδύνους που εγκυμονεί κάθε στάδιο της κύησης. Αυτό θα το κάνει είτε με μόνιμη είτε με προσωρινή προσαρμογή των συνθηκών εργασίας όποτε χρειάζεται. Επιπλέον, οφείλει να σας πληροφορεί για πιθανούς κινδύνους που εσείς αγνοείτε, και αν υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την υγεία σας, να σας προσφέρει μια άλλη θέση. Αν ούτε αυτό είναι δυνατό, τότε απαλλάσσεστε από την εργασία σας. Αν είστε έγκυος ή θηλάζετε, δεν επιτρέπεται να εργάζεστε σε εργοστάσια, εργαστήρια κατασκευής συσσωρευτών μολύβδου, καθώς και όπου χρησιμοποιείται βενζόλιο ή παράγονται προϊόντα που το περιέχουν. Επίσης, αν εργάζεστε στον τομέα της υγείας, θα πρέπει να παίρνετε τις απαραίτητες προφυλάξεις για τυχόν μολυσματικές ασθένειες ή έκθεση σε ακτινοβολία ακτινών Χ.

Πόση άδεια δικαιούμαι;

Η αποχή από την εργασία λόγω εγκυμοσύνης αντιστοιχεί σε διάρκεια 17 εβδομάδων με αποδοχές (8 εβδομάδες άδεια κύησης και 9 εβδομάδες άδεια τοκετού). Σε περίπτωση που ο τοκετός γίνει πριν από την ημερομηνία που υπολογίζατε, θα πάρετε το υπόλοιπο της αδείας μετά τον τοκετό, έτσι ώστε να συμπληρωθεί ο χρόνος των 17 εβδομάδων. Αντίθετα, αν γεννήσετε μετά την προβλεπόμενη ημερομηνία, η άδεια των 8 εβδομάδων παρατείνεται μέχρι την ημέρα που γεννήσατε και δεν συμψηφίζεται με την άδεια τοκετού των 9 εβδομάδων, την οποία θα πάρετε μετά κανονικά ολόκληρη.

Τι ισχύει για τις ανύπαντρες μητέρες;

Η ανύπαντρη μητέρα εξισώνεται νομικά με την έγγαμη ως προς τα δικαιώματα της ίδιας και του παιδιού της. Λόγω των ειδικών συνθηκών όμως η άγαμη μητέρα δικαιούται επιπλέον γονική άδεια μέχρι 7 μήνες από τη λήξη της άδειας μητρότητας μέχρι το παιδί να συμπληρώσει την ηλικία των 3,5 χρόνων.

Τι ισχύει για το μειωμένο ωράριο;

Από τη στιγμή που θα επιστρέψετε στη δουλειά και για τριάντα μήνες έχετε δικαίωμα είτε να πηγαίνετε μία ώρα αργότερα είτε να φεύγετε μία ώρα νωρίτερα. Μπορείτε ακόμη, αν συμφωνήσετε με τον εργοδότη σας, να έχετε μειωμένο ωράριο κατά δύο ώρες για τους πρώτους δώδεκα μήνες και κατά μία ώρα για τους επόμενους έξι. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση η μητέρα. Αρκεί να προσκομίσει σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού.

Πηγή: kids.in.gr