Άδεια μητρότητας

Image Post
Άδεια μητρότητας

KIdMamWork600X400Είναι άδεια με αποδοχές και στην περίοδο αυτή δεν είναι δυνατόν να απολυθείτε.

Η άδεια μητρότητας με βάση το νόμο 1539/85, είναι δεκαέξι εβδομάδες στο δημόσιο τομέα και δεκατέσσερις στον ιδιωτικό.

Τις οκτώ εβδομάδες πρέπει να τις πάρετε πριν από τον τοκετό και τις υπόλοιπες μετά από αυτόν. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρήσει αυτά τα χρονικά διαστήματα.

Στην περίπτωση που γεννήσετε πρόωρα, θα πάρετε το υπόλοιπο της άδειας μετά τον τοκετό, έτσι ώστε ο χρόνος της να φτάνει συνολικά τις δεκαέξι εβδομάδες (ή τις δεκατέσσερις για τον ιδιωτικό τομέα).

Για να ξεκινήσει η άδεια μητρότητας, πρέπει να προσκομίσετε στον εργοδότη σας ιατρικό πιστοποιητικό, το οποίο να δηλώνει την πιθανή ημερομηνία του τοκετού.