«Το επόμενο κλικ»: Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά

Image Post
«Το επόμενο κλικ»: Ασπίδα προστασίας για τα παιδιά


nextclickshieldprotectionchildren600x400Οι Ευρωπαϊκοί οργανισμοί για τα δικαιώματα των παιδιών εκθέτουν τις στρατηγικές τους για την προστασία στο διαδίκτυο. Η πρώτη Μ.Κ.Ο. «Συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο Διαδίκτυο» (eNACSO) παρουσίασε τη νέα Ατζέντα της για Δράση, «Το Επόμενο Κλικ», στις Βρυξέλλες.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes, υπεύθυνη για την Ψηφιακή Ατζέντα της Ένωσης, στην κεντρική της ομιλία έδωσε έμφαση στην υψηλή προτεραιότητα στην οποία έχει η ίδια αλλά και όλη η Επιτροπή προκειμένου να γίνει το Διαδίκτυο ένας καλύτερος και ασφαλέστερος τόπος για τα παιδιά.

Η κα Silvia Costa, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επίσης υπογράμμισε τη σημαντικότητα υιοθέτησης αναλυτικής προσέγγισης για την ασφάλεια του παιδιού στο διαδίκτυο και άσκησε κριτική στη διχασμένη φύση της πολιτικής έως τώρα. Η ικανότητα του διαδικτύου να παρέχει πλατφόρμες για μάθηση, δημιουργικότητα, συνδεσιμότητα και παιχνίδια αποτελεί την καρδιά της αξίας του και της ελκυστικότητας που ασκεί σε εκατομμύρια παιδιών και νέων ανθρώπων παγκοσμίως, που το χρησιμοποιούν καθημερινά.

Παρόλα αυτά, η εμφάνιση του διαδικτύου έχει φέρει και έναν αριθμό αρνητικών συνεπειών. Κάποιες από αυτές μπορούν να βάλουν τα παιδιά και τους νέους σε σοβαρό κίνδυνο. Παράδειγμα αποτελούν οι νέες μορφές εκφοβισμού και σεξουαλικής εκμετάλλευσης με θύματα τα παιδιά και τους νέους που έχουν διευκολυνθεί μέσω της χρήσης του διαδικτύου.

Η Ατζέντα για Δράση παρουσιάζει τις συστάσεις της eNACSO που απευθύνονται σε διεθνή σώματα, κυβερνήσεις, βιομηχανία και άλλους μετόχους πάνω στο πως μπορεί να δημιουργηθεί ένα ασφαλέστερο διαδικτυακό περιβάλλον για τα παιδιά και τους νέους.

Η Ευρωπαϊκή Μ.Κ.Ο. Συμμαχία για την Ασφάλεια του Παιδιού στο Διαδίκτυο - eNACSO - είναι ένα δίκτυο που είναι αφιερωμένο στην προσπάθεια να γίνει το διαδίκτυο και οι συναφείς τεχνολογίες ασφαλέστεροι τόποι για τα παιδιά και τους νέους. Τα μέλη μας είναι 19 και αποτελούνται από κορυφαίες Μ.Κ.Ο. για τα δικαιώματα και την προστασία των παιδιών και προέρχονται από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 5 μέλη από χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η eNACSO συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Safer Internet της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σχετικά Άρθρα: