Πριν μείνω έγκυος - Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Image Post
Nutrition & Genesis: Διατροφική Υποβοήθηση Αναπαραγωγής

Η Υπογονιμότητα αντιμετωπίζεται και με σωστή διατροφική καθοδήγηση! Η υπογονιμότητα τα τελευταία χρόνια απασχολεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό ζευγαριών! Σήμερα!

Image Post
Νέες εξελίξεις στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή

Συνθήκες καλλιέργειας ανθρώπινων εμβρύων Οι ιδανικές συνθήκες καλλιέργειας είναι υψίστης σημασίας για την in vitro γονιμοποίηση των γαμετών, την προεμφυτευτική!