Εκπαίδευση - Αθλητισμός

Image Post
20 Επιδοτούμενες Εγγραφές από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία

«Οριζόντια» Επιδότηση Διδάκτρων έως 30%χωρίς κριτήρια επιλογής, στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία. Πληροφορίες για!