Διατροφή - Τροφογνωσία

Image Post
2η έρευνα in vivo: Εμφιαλωμένος ελληνικός χυμός ροδιού αυξάνει την αντιοξειδωτική ικανότητα

Νέα έρευνα καινοτόμησε αξιολογώντας αποκλειστικά την αντιοξειδωτική επίδραση εμφιαλωμένου χυμού ροδιού στον άνθρωπο. Η έρευνα διεξήχθη σε εμφιαλωμένο 100% ελληνικό!