Διατροφή - Παιδική παχυσαρκία

Image Post
Λιγότερο δραστήρια και με υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας τα παιδιά στα νησιά της Ελλάδας

Τις τελευταίες δεκαετίες έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας, με την Ελλάδα να κατέχει μια από τις πρώτες!

Image Post
Βιωματική Διατροφική Εκπαίδευση για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Όλες οι τελευταίες έρευνες δείχνουν ότι η παιδική παχυσαρκία λαμβάνει επικίνδυνες διαστάσεις. Μέτρα που έχουν αναπτυχθεί τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση!