Στρατηγικές Πρόληψης και Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας

Image Post
Στρατηγικές Πρόληψης και Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας

Πρόγραμμα ΕΚΠΑ Διαδικτυακής Τηλεκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης 'Θεαίτητος': Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας

Περιγραφή

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας» παρουσιάζονται με επιστημονικά δεδομένα οι βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της παιδικής διατροφής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την παιδική διατροφή: ενεργειακές και θρεπτικές απαιτήσεις (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία), την αναγνώριση της παιδικής παχυσαρκίας, τη διερεύνηση της αιτιολογίας και των συνεπειών που επιφέρει, παρέχονται γνώσεις για την έκταση του φαινομένου στην ελληνική επικράτεια και για την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου, αλλά και για τις μεθόδους εκτίμησης διατροφικών συνηθειών και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών.

Η κατανόηση των προστατευτικών και επιβαρυντικών παραγόντων στην παιδική παχυσαρκία, συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών τροποποίησης των διατροφικών επιλογών, της φυσικής δραστηριότητας, αλλά και των στόχων εκπαίδευσης του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων αναφορικά με τη σημασία της διατροφικής αντιμετώπισης της παιδικής παχυσαρκίας και η κατανόηση των αιτιολογικών μηχανισμών, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

Στόχοι

Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας» οι εκπαιδευόμενοι αναμένεται να:

 • Έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν την παιδική διατροφή
 • Γνωρίζουν την έννοια των διατροφικών και θρεπτικών απαιτήσεων των παιδιών και πώς αυτές καλύπτονται μέσω της πρόσληψης τροφής
 • Αναγνωρίζουν την παιδική παχυσαρκία αλλά και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που επιφέρει
 • Αντιλαμβάνονται την έκταση του φαινομένου στην ελληνική επικράτεια και την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στην ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας
 • Αξιολογούν τις μεθόδους εκτίμησης των διατροφικών συνηθειών και της φυσικής δραστηριότητας κατά την παιδική ηλικία
 • Έχουν κατανοήσει τους προστατευτικούς και επιβαρυντικούς παράγοντες στην παιδική παχυσαρκία
 • Εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές με σκοπό την τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών και των συνηθειών φυσικής δραστηριότητας στην παιδική ηλικία
 • Εφαρμόζουν πρακτικές παρέμβασης για την εκπαίδευση του οικογενειακού περιβάλλοντος
 • Επιλέγουν την κατάλληλη διατροφική αγωγή για τη διαχείριση/αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

Θεματικές Ενότητες

 1. Βασικές αρχές παιδικής διατροφής
 2. Παιδική παχυσαρκία: Ορισμός, αιτιολογία, συνέπειες και επιπολασμός σε διεθνές επίπεδο
 3. Γεωγραφικός προσδιορισμός παιδικής παχυσαρκίας στην ελληνική επικράτεια
 4. Διατροφικές συνήθειες που σχετίζονται με την παιδική παχυσαρκία
 5. Κοινωνικοοικονομικό επίπεδο και παχυσαρκία στην παιδική ηλικία
 6. Μέθοδοι αξιολόγησης σωματικής διάπλασης, διατροφικής πρόσληψης και φυσικής δραστηριότητας στα παιδιά
 7. Προστατευτικοί και επιβαρυντικοί παράγοντες στην ανάπτυξη παιδικής παχυσαρκίας
 8. Αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
 9. Θεραπευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
 10. Ατομικό περιστατικό

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Εκτιμώμενες Διδακτικές Ώρες: 100
 • Μέγιστος Χρόνος: 6 Μήνες
 • Αντικείμενο: Παιδική Διατροφή
 • Γλώσσα Παρουσίασης: Ελληνικά
 • Γλώσσα Βίντεο: Ελληνικά
 • Κόστος Μαθήματος: 450€
 • Χορήγηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης
 • Πιστωτικές Μονάδες ECVET: 4
 • Οδηγός Σπουδών

Επιστημονικός & Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος: Συντώσης Λάμπρος, PhD, Καθηγητής Διατροφής & Διαιτολογίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Συντονιστής - Εκπαιδευτής: Γρηγοράκης Δημήτριος, PhD, Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ως προς το περιεχόμενο, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τον τρόπο διεξαγωγής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος (http://www.theaititos.com)